Zapytania ofertowe wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 03.10.2016  na usługi badawcze  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma Instytut Metalurgi Żelaza  z Gliwic  i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 03.10.2016  na usługi badawcze  najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma AGH Wydział Odlewnictwa w Krakowie  i tym samym została ona  wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.

Kontakt

PGO Services Sp. z o. o.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000685956,
Regon: 367759249,
NIP: 6342899389

tel.: +48 32 832 18 01
e-mail: pgoservices@pgosa.pl

Wyślij zapytanie