Zarząd Grupy PGO przedstawił pracownikom Strategię PGO na lata 2017-2020.

Zarząd Grupy PGO przedstawił pracownikom Strategię PGO na lata 2017-2020. 

 

Strategia PGO jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania aktualnych i przyszłych klientów, partnerów biznesowych, inwestorów i akcjonariuszy, którzy oczekują od grupy przewidywalności i stabilnego rozwoju. Jest jednocześnie odpowiedzią na potrzeby wszystkich pracowników Grupy, którzy chcą z nią wiązać swoją przyszłość – podkreśla prezes Dariusz Ginalski.

Strategia PGO przewiduje rozwój w trzech głównych obszarach – sprzedaży i marketingu, rozwoju kompetencji pracowników oraz kompetencji technologicznych. Wprowadza nowy model biznesowy, który zakłada specjalizację produktową w segmentach oraz specjalizację handlową w branżach, dalszą rozbudowę działu handlowego zintegrowanego na poziomie grupy i określenie docelowych kierunków aktywności PGO w zakresie produktowym, branżowym oraz geograficznym. Istotnym elementem strategii jest wzmacnianie rozpoznawalności marki PGO jako grupy, co ułatwi ekspansję na rynkach międzynarodowych.

Strategia PGO stawia na rozwój możliwości technologicznych, w tym inwestycji  organicznych oraz budowę działów R&D. Kluczem do wzmocnienia konkurencyjności mają stać się: instalacja wtórnej metalurgii, nakłady na obróbkę mechaniczną oraz automatyzację produkcji, a to jedynie najważniejsze z szeregu planowanych projektów.

Misją  PGO jest kształtowanie nowoczesnego przemysłu. Poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój oraz budowanie społeczności opartej na wartościach, wspieramy partnerów biznesowych i naszych pracowników w osiąganiu wspólnego sukcesu. Wizją jest osiągniecie pozycji preferowanego partnera biznesowego, innowacyjnej organizacji oraz pożądanego pracodawcy, a nasze postępowanie opieramy o system wartości wspólny dla PGO i całej Grupy TDJ, mając świadomość, że wartości są fundamentem każdej organizacji – podkreśla Dariusz Ginalski.

Realizację strategii postrzegamy jako szansę na zapewnienie zasobów finansowych, niezbędnych do trwałego, długoterminowego rozwoju Grupy PGO. Wykorzystanie tej szansy będzie możliwe dzięki zaangażowaniu i wzajemnemu wsparciu wszystkich pracowników, stąd tak wielką uwagę przykładamy do rozwoju ich kompetencji. Organizujemy cykle szkoleń, kursów oraz sesji coachingowych, na wielu szczeblach organizacji. Stwarza to szansę rozwoju wszystkim pracownikom, którzy będą chcieli z tej szansy skorzystać – dodaje wiceprezes Lucjan Augustyn.

Prezes Dariusz Ginalski, na spotkaniu z udziałem kadry kierowniczej PGO, poświęconemu prezentacji strategii,  podkreślił że szczególna wartość strategii opiera się na tym, że została ona stworzona całkowicie wewnątrz organizacji, dzięki zaangażowaniu wielu pracowników i w oparciu o ich doświadczenie oraz kompetencje.

 

Kontakt

PGO Services Sp. z o. o.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000685956,
Regon: 367759249,
NIP: 6342899389

tel.: +48 32 832 18 01
e-mail: pgoservices@pgosa.pl

Wyślij zapytanie