PGO Services Sp. z o. o.
Armii Krajowej 41
40-698 Katowice
Polska

tel.: +48 32 359 65 89
e-mail: pgoservices@pgosa.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000685956, Regon: 367759249, NIP: 6342899389
VAT EU NO. PL6342899389

Wysokość kapitału zakładowego:
100 000.00 zł

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest PGO Services Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 41, nr KRS: 0000685956, Regon: 367759249, NIP: 6342899389, zwana dalej Spółką.
 2. Spółka jest częścią Grupy TDJ oraz Grupy PGO, w związku z czym Państwa dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy PGO na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane [Grupę PGO i spółki zależne tworzą: Odlewnia Żeliwa Śrem S.A., Pioma Odlewnia Sp. z o.o., Oddział Pioma Odlewnia Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Kuźnia Glinik Sp. z o.o, Famur S.A., Zamet Indastry S.A. oraz spółki zależne].
 3. W przypadku pytań Ochrony Danych Osobowych zapraszamy do kontaktu – e-mail: odo.services@pgosa.pl.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na składanie zapytania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679- dalej: RODO);
  • w celu prowadzenia działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Państwa odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu jej cofnięcia
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO Services Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGO Services Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO Services Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator zaleca wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres odo.services@pgosa.pl
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie danych w pkt. 4 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na prowadzenie działań marketingowych w celu przesyłania informacji promocyjnych i reklamowych produktów i usług Grupy PGO.
 12. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, który jest możliwy poprzez adres mailowy: odo.services@pgosa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami.

Kontakt

PGO Services Sp. z o. o.
Armii Krajowej 41
40-698 Katowice
Polska

KRS: 0000685956,
Regon: 367759249,
NIP: 6342899389

tel.: +48 32 359 65 89
e-mail: pgoservices@pgosa.pl

Wyślij zapytanie