Misja

Naszą misją  jest kształtowanie nowoczesnego przemysłu*. Poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój oraz budowanie społeczności opartej na wartościach, wspieramy partnerów biznesowych i naszych pracowników w osiąganiu wspólnego sukcesu.

Wizja

Naszą wizją jest osiągniecie pozycji preferowanego partnera biznesowego, innowacyjnej organizacji oraz pożądanego pracodawcy.

Budowanie społeczności PGO opieramy na następujących wartościach:

Szacunek do ludzi

– swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należną godnością.

Wiarygodność

– dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

Lojalność

– przyjęte zasady respektujemy i realizujemy w sposób absolutnie pełny i konsekwentny. Jednocześnie dzielimy się swoimi wątpliwościami, poruszając je w sposób otwarty.

Odpowiedzialność

– działając w sposób przemyślany, potrafimy indywidualnie podejmować decyzje, mając świadomość ich wpływu na ludzi i otoczenie.

Wiara

– wykraczamy poza to, co materialne i wymierne. Niezależnie czy to wiara w Boga, czy w system moralny, czy w misję i we wspólny cel, wiara jednoczy nas w koncentracji na tym, co przyszłe i odległe.

Przestrzeganie wartości pomaga współtworzyć naszą społeczność, osiągać sukcesy i identyfikować się z firmą.

Kontakt

PGO Services Sp. z o. o.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000685956,
Regon: 367759249,
NIP: 6342899389

tel.: +48 32 832 18 01
e-mail: pgoservices@pgosa.pl

Wyślij zapytanie